در این نوع قرعه کشی که بزودی در سایت eways اجرا خواهد گردید از ساعت 9 صبح الی 9 شب هر یک ساعت یکبار 500 تومان Top Up به 10 نفر از خریداران روز سایت eways به قید قرعه تعلق خواهد گرفت. قرعه کشی نوع ج