در این نوع قرعه کشی در هر ماه بین خریدارانی که از سایت eways (بیش از 2 بار )خرید کارت شارژ انجام می دهند با توجه به فرمولی که در آینده بیان خواهد شد جایزه ایی اهدا خواهد گردید. قرعه کشی نوع الف