سایت eways در نظر دارد برای گرامی داشت مخاطبان سایت، جوایزی را به رسم تقدیر در اختیار آنها قرار دهد - در این راستا اقدام به برگزاری سه نوع قرعه کشی به شیوه های الف، ب ، ج نموده که برای اطلاع از نحوه قرعه کشی به زبان های سمت راست صفحه مراجعه فرمایید - با تشکر قرعه کشی